صبح به وقت فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 06:30 به مدت 80 دقیقه

رادیو فرهنگ

صبح به وقت فرهنگ

جایگاه زبان فارسی در ادبیات عامه مردم

روایت رضا فرخی از كم رنگ شدن استفاده زبان فارسی در ادبیات عامه مردم در دیدگاه برنامه صبح به وقت فرهنگ

1401/05/02
|
08:02
دسترسی سریع
صبح به وقت فرهنگ