پویش شنبه دوشنبه پنج شنبه از ساعت 8:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پويش

درباره پرداخت یارانه ویژه صندوق اعتباری هنر برای متقاضیان بیمه درمان تكمیلی

گفتگو با سید مجید پور احمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در برنامه پویش

1402/06/19
|
09:51
دسترسی سریع
پویش