پویش شنبه دوشنبه پنج شنبه از ساعت 8:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو فرهنگ

پويش

درباره ارتقا توانمندی معلمان مدارس غیردولتی بویژه در حوزه دانش افزایی

گفتگو با دكتر احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراكز غیردولتی و توسعه مشاركتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در برنامه پویش

1402/06/12
|
10:36
دسترسی سریع
پویش