از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

چراغداران

مستند كوتاه از زندگی دقیقی طوسی

مستند كوتاه از زندگ دقیقی طوسی شاعر حماسی-غنایی و پارسی‌گوی و از نخستین حماسه‌سرایان در تاریخ ادبیات فارسی در برنامه چراغداران

1401/12/21
|
10:45
دسترسی سریع
چراغداران