در مسیر پیشرفت دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

"تفكر رسانه ای" ستون فقرات "سواد رسانه ای" است

صحبت های دكتر سجاد مهدی زاده، سرپرست حوزه آداب و مهارت های زندگی در سازمان پژوهش آموزش و پرورش در برنامه "در مسیر پیشرفت" رادیو فرهنگ

1401/09/01
|
11:29
دسترسی سریع
در مسیر توسعه