در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

مصرف انرژی در كشور رعایت نمیشود مسوولین برنامه ریزی كنند

صحبت های علیرضا شهبازی نماینده ی مردم نهاوند و رییس كمیته ی دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی در برنامه در مسیر توسعه

1401/03/24
|
08:29
دسترسی سریع
در مسیر توسعه