در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

تسریع در طرح خانه های بوم گردی ضروری است

صحبت های محمدرضا دشتی اردكانی نماینده ی مردم اردكان در مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در برنامه در مسیر توسعه با موضوع: اقدامات مربوط به بنیاد مسكن در راستای توسعه متوازن كشور

1401/02/28
|
07:34
دسترسی سریع
در مسیر توسعه