در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

در حوزه محیط كسب و كار وضعیت مناسبی نداریم

صحبت های دكتر مسلم خانی، اقتصاددان و كارشناس در برنامه در مسیر توسعه

1401/02/20
|
12:17
دسترسی سریع
در مسیر توسعه