در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

قوانین باید انعطاف پذیری داشته باشد تا در شرایط خاص و بحران ها مثل كرونا و ... انعطاف داشته

صحبت های مهندس رجب رحمانی، نماینده مردم تاكستان در برنامه در مسیر توسعه

1401/02/20
|
12:18
دسترسی سریع
در مسیر توسعه