در مسیر توسعه دوشنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در مسير توسعه

صحبت های دكتر علیرضا صالح معاون سازمان برنامه و بودجه كشور در برنامه در مسیر توسعه

صحبت های دكتر علیرضا صالح معاون سازمان برنامه و بودجه كشور در برنامه در مسیر توسعه با موضوع بهینه سازی مصارف بودجه عمومی كشور

1401/02/05
|
14:07
دسترسی سریع
در مسیر توسعه