سرزمین من هر روز به جز جمعه ها از ساعت 12:40 تا 14:00 به مدت 1 ساعت و 20 دقیقه

رادیو فرهنگ

سرزمين من

روز فرار شاه از ایران، تبعات و نتایج آن

گفت وگو با دكتر جواد منصوری، استاد تاریخ در برنامه سرزمین من

1400/10/27
|
09:51
دسترسی سریع
سرزمین من