سرزمین من هر روز به جز جمعه ها از ساعت 12:40 تا 14:00 به مدت 1 ساعت و 20 دقیقه

رادیو فرهنگ

سرزمين من

شکل‌گیری و تأسیس تا انقراض سلسله‌ی زندیه

در بخش گفتگوی ویژه سرزمین من:

گفتگو با دکتر علی‌اکبر جعفری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان درباره شکل‌گیری و تأسیس تا انقراض سلسله‌ی زندیه

1400/06/30
|
09:41
دسترسی سریع
سرزمین من