سرزمین من هر روز به جز جمعه ها از ساعت ساعت 13:00 به مدت 60دقیقه

رادیو فرهنگ

سرزمين من

درباره ابعاد مختلف عملیات وعده صادق

گفتگو با دكتر عباس مقتدایی عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در برنامه سرزمین من

1403/01/29
|
12:41
دسترسی سریع
سرزمین من