سرزمین من هر روز به جز جمعه ها از ساعت ساعت 13:00 به مدت 60دقیقه

رادیو فرهنگ

سرزمين من

درباره كتاب نیروی هوایی ،نیروی الهی

گفتگو با دكتر محمد رضا بابایی از پیشكسوتان نیروی هوایی و نویسنده كتاب نیروی هوایی ،نیروی الهی در برنامه سرزمین من

1402/11/21
|
10:42
دسترسی سریع
سرزمین من