از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

پادكست فرهنگ

درباره مفهوم امنیت در جنگ نرم و سخت

گفتگو با دكتر محسن شریف زاده استاد دانشگاه در برنامه سرنوشت ما

1402/12/09
|
10:13
دسترسی سریع
پادكست فرهنگ