امیر نوری در شب حافظ، شام دوستی

امیر نوری در ویژه برنامه شب حافظ،شام دوستی: هیچ شاعری به اندازه ی حافظ توانایی شناخت زبان فارسی و استفاده از تفکر اسلامی و ایرانی را نداشت.

1400/07/21
|
11:53
دسترسی سریع