در مسیر توسعه

سه روز و نصفی است که معاون سیاسی وزیر کشور شدم

گفتگو با دکتر محمد باقر خرمشاد معاون سیاسی وزیر کشور و دکتر محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز درباره طرح هایی که باعث رفاه بیشتر و در نتیجه کارآمدی و مشارکت سیاسی هرچه بیشتر مردم خواهد شد

1400/06/23
|
10:37
دسترسی سریع