دشواری های ترجمه شعر حافظ از زبان مترجم ایتالیایی

پروفسور کارلو ساکونه مترجم اشعار حافظ به زبان ایتالیایی درباره ی دشواری های ترجمه شعر حافظ می گوید.

ویژه برنامه حافظیه در 19 و 20 مهرماه از رادیو فرهنگ پخش شد.شما می توانید فایل های این برنامه را از آرشیو سایت رادیو فرهنگ دریافت نمایید.

1399/07/22
|
11:57
دسترسی سریع