چله نشین عاشورا

چهل روز از عاشورا گذشت اما هنوز هم یزیدیان زمان پیمان شکنی می کنند و با دشمنان علی دست بیعت می دهند... و

چهل سال گذشت از آغاز دفاع مقدس مان اما هنوز فصل خونخواهی از ظالمان دوران به پایان نرسیده است.

لبیک یا حسین

1399/07/16
|
10:26
دسترسی سریع