درباره نشست‌های تخصصی اشتراكات تاریخی و تمدنی ایران فرهنگی با منطقه قفقاز و آناتولی با عنوان «عاشورا در ادبیات علویان تركیه از دوره عثمانی تا عصر حاضر

گفتگو با مرتضی ولی‌نژاد دانشجوی دكتری جامعه‌شناسی دبیر دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی اشتراكات تاریخی و تمدنی ایران فرهنگی با منطقه قفقاز و آناتولی با عنوان «عاشورا در ادبیات علویان تركیه از دوره عثمانی تا عصر حاضر» در برنامه وطن فارسی

1401/07/02
|
10:51
دسترسی سریع