درباره همایش بین المللی عمان سامانی

گزارش حمیرا فراتی گزارشگر شبكه فرهنگ از همایش بین المللی عمان سامانی از شهر كرد در برنامه این حسین كیست

1401/05/12
|
09:20
دسترسی سریع