محمدرضا مستشار - گوینده

حوزه تخصصی: فرهنگ

محمدرضا مستشار ( گوینده رادیو فرهنگ )

محمدرضا مستشار ( گوینده رادیو فرهنگ )
میزان تحصیلات: مهندسی معماری داخلی و طراحی
برنامه ها و فعالیت ها:
آغاز به کار از سال 1352 ذر رادیو مشهد، گوینده و تهیه کننده ارشد ، عضو هیات موسس انجمن سینمای جوان ایران

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع