سمیه نجفی

حوزه تخصصی: فرهنگ

سمیه نجفی (گزارشگر رادیو فرهنگ)

سمیه نجفی (گزارشگر)
میزان تحصیلات: کارشناس مدیریت برنامه ریزی و پایان دوره MBA

همکاری در برنامه های

دسترسی سریع