زهره صادقی

حوزه تخصصی: ادبیات

زهره صادقی ( هماهنگی پخش)

تحصیلات : تکنولوژی آموزشی
سال ورود به رادیو: سال 82
برنامه ها : همکاری با برنامه های : رهیافت ، اتاق مجازی ، راز تندرستی ، و در حال حاضر هماهنگی پخش

دسترسی سریع