فاطمه اسحاق تبار

حوزه تخصصی: فرهنگ و هنر

فاطمه اسحاق تبار ( گوینده رادیو فرهنگ)

فاطمه اسحاق تبار ( گوینده رادیو فرهنگ)
میزان تحصیلات : لیسانس مدیریت فرهنگی و هنری
برنامه های زنده : صبح به وقت فرهنگ (گروه جامعه ) ، عصرانه با کتاب ( گروه کتاب) ، کوبه ( گروه جامعه)
برنامه های تولیدی: هفتانه (گروه ادب و هنر) ، قدم زدن در کلمات ( گروه کتاب) ، سیم و زر ( گروه کتاب)

دسترسی سریع