فریده گودرزی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

فریده گودرزی (تهیه کننده)

فریده گودرزی .دارای مدرک کارشناس ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد تهیه کنندگی رادیو. سابقه فعالیت از سال 1373 در رادیو فرهنگ.در مشاغل هماهنگی.گزارشگری.سردبیری.نویسندگی و تهیه کنندگی.سابقه فعالیت سردبیری و تهیه کنندگی تولید و پخش در سالهای گذشته در شبکه های فرهنگ.گفتگو.اقتصاد.آوا و پیام.در حال حاضر تهیه کننده، سردبیر و نویسنده برنامه های ناز و نیاز و در جستجوی معنا از گروه تاریخ و اندیشه و تهیه کنندگی برنامه های قدم زدن در کلمات و روی جلد از گروه کتاب .

دسترسی سریع