عباس اسعدی مقدم

حوزه تخصصی: نویسنده و تهیه کننده

عباس اسعدی مقدم تهیه کننده ی برنامه ی شبهای فرهنگ

عباس اسعدی مقدم
تحصیلات : کارشناسی مهندسی نرم افزار -کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
برنامه ها : شبهای فرهنگ ( دوشنبه - پنج شنبه)

دسترسی سریع