امیر رضا راز

حوزه تخصصی: تهیه کننده گی

امیر رضا راز تهیه کننده رادیو فرهنگ

امیر رضا راز :
تحصیلات : کارشناسی در رشته ی فیزیک - کارشناسی ارشد تهیه کننده گی رادیو
سال ورود به رادیو : 1376
برنامه ها : اسطوره های ایرانی ، شبهای فرهنگ (چهارشنبه ها )
عصرانه با تاریخ و اندیشه و چهارباغ

دسترسی سریع