مریم یوسفی پور

حوزه تخصصی: نویسنده و تهیه کننده

شاخص ترین برنامه های من در این سالها : واینک انسان که سه سال مداوم روی آنتن بود و در فرهنگ هم بازپخش داشت
برنامه ایراندخت که آنهم 3 سال روی آنتن رفت و در فرهنگ هم بازپخش داشت.
برنامه " آهنگ فرهنگ " که حدود 2 سال روی آنتن بود

تحصیلات : کارشناس ارشد رشته الهیات ( گرایش ادیان و عرفان )در حال حاضر تهیه کننده برنامه هزار و یک سخن هستم و برنامه دیگری در دست ندارم. که البته هر روز پخش میشه.از سال 1377 به عنوان نویسنده وارد رادیو شدم. حرفه اصلی من نویسندگی ست و پیش از آن در مطبوعات فعال بودم.
با شبکه جوان شروع کردم بعد همزمان در شبکه های ورزش و پیام نیز فعالیت داشتم . اما کار اصلی من در شبکه جوان بود. پس از آن همزمان با تاسیس شبکه جهانی صدای آشنا از این شبکه دعوت به همکاری شدم . به عنوان نویسنده و سردبیر برنامه های بسیاری ساختم که تقریباهر سال در جشنواره رادیو هم به عنوان نویسنده و هم به عنوان سردبیر با رتبه برتر برگزیده شدم. سپس بعد از طی دوره های تهیه به عنوان نویسنده و تهیه کننده به فعالیتم ادامه دادم تا پایان کار صدای آشنا که پس از آن افتخار همکاری با شبکه فرهنگ را یافتم.

دسترسی سریع