فرامرز علیخانی ( تهیه کننده)

حوزه تخصصی: تاریخ

فرامر ز علیخانی تهیه کننده ی رادیو فرهنگ و برنامه هایی چون شبهای فرهنگ و اسطوره های ایرانی ...

فرامز علیخانی فارغ التحصیل رشته ی سینما در مقطع کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی تاریخ ایران اسلامی در دانشگاه خوارزمی می باشد . او از سال 1378 وارد رادیو شد و فعالیت خود را از رادیو فرهنگ آغاز کرد .و در سالهای بعد با سردبیری و تهیه کنندگی کار خود را ادامه داد .
فرامرز علیخانی هم اکنون تهیه کننده گی برنامه هایی چون اسطوره های ایرانی ، شبهای فرهنگ ، خشت و خیال ، رد پا و کوبه را در رادیو فرهنگ به عهده دارد .

دسترسی سریع