نازنین حاج سیف الله

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

"حضور در رادیو جوان از سال ١٣٩٠ پس از گذراندن دوره های برنامه سازی رادیو از باشگاه رادیویی جوان"

متولد ١٣٦٩- کارشناسی مهندسی کامپیوتر
سردبیر و تهیه کننده رادیو

- فعالیت در مطبوعات از سال ١٣٨٧
- سردبیر برنامه های ١٢آذر/ سلامی دوباره/ در هوای تو/ روزهای نقره ای
- تهیه کنندگی برنامه های سپنج و ده ترین
در حال حاضر در برنامه "ده ترین" است.

دسترسی سریع