سنگر به سنگر 31 شهریور تا 6 مهر از ساعت 11:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو فرهنگ

سنگر به سنگر

سنگر به سنگر

Bootstrap Image Preview

روایت عملیات ها از زبان فرماندهان و رزمندگان و استمرار فرهنگ پایداری و مقاومت

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دسترسی سریع
سنگر به سنگر