صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه هر هفته از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

بچه های مسجد

Bootstrap Image Preview

برنامه ای که به معرفی فعالیت های فرهنگی و شاخص مساجد سراسر کشور می پردازد.
جمعه هر هفته ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه از رادیو فرهنگ

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0