صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 10:30 به مدت 55 دقیقه

نقد امروز

Bootstrap Image Preview

برنامه ای گفتگو محور: در این برنامه درباره موضوعات و رفتارهای اجتماعی نقد و بررسی صورت می گیرد.
کاری از گروه فرهنگ و جامعه

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0