صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 15:45 به مدت 40 دقیقه

هفت اورنگ

Bootstrap Image Preview

معرفی ثبت ملی و جهانی میراث ناملموس ایران زمین از گذشته تا امروز را در برنامه هفت اورنگ از رادیو فرهنگ بشنوید . هفت اورنگ کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هر چهارشنبه ساعت 15:45 به مدت 40 دقیقه از رادیو فرهنگ پخش می شود .

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0