صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 10:00 تا 10:30 به مدت 30 دقیقه

« برچسب »

Bootstrap Image Preview

« برچسب » هر پنج شنبه از ساعت 10:00 تا 10:30
این برنامه به نقد و بررسی برچسب های رایج در فرهنگ زبانی-اجتماعی در ایران و ارائه ی راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ترویج این برچسبها میپردازد .

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 66 / 0
  • تعداد نظرات: 1/ 0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0