صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 12:15 تا 12:45 به مدت 30 دقیقه

« آشنایی با ادبیات تطبیقی»

Bootstrap Image Preview

آشنایی با ادبیات تطبیقی هر پنج شنبه 12:15 تا 12:45
این برنامه هر پنج شنبه به موضوع چیستی ، ویژگی ها ، اهمیت و کاربرد ادبیات تطبیقی در ایران و جهان می پردازد .

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0