صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17:00 تا 17:30 به مدت 30 دقیقه

« روی جلد »

Bootstrap Image Preview

روی جلد هر جمعه ساعت 17:00 تا 17:30 از رادیو فرهنگ
این برنامه با موضوع معرفی کتابهای تازه منتشر شده و مرجع در حوزه های هنرهای هفتگانه

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0