قلب فرهنگی جمعه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

قلب فرهنگي

قلب فرهنگی

Bootstrap Image Preview

مجله ی رادیویی ویژه نماز جمعه كه به صورت زنده هر جمعه پخش می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558

خبرها

دسترسی سریع
قلب فرهنگی