ایل بانگ جمعه از ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

ايل بانگ

ایل بانگ

Bootstrap Image Preview

این برنامه به موسیقی های ایرانی و نواحی و بررسی آن با حضور كارشناسان و صاحبنظران نغمه ها و نواهای اقلیمی ایران می پردازد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000558
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
ایل بانگ