صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 23:00

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

میراث فرهنگی، تاریخ عرفان، تاریخ ایران و تاریخ فلسفه اسلامی

همکاران ما