وضعیت، كرونایی پنج شنبه هر هفته از ساعت 08:30 تا 09:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

وضعيت، كرونايي

وضعیت، كرونایی

بررسی وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی مقابله با كرونا در شهرهای ایران

كاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ كه به صورت زنده پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه هر هفته

ساعت پخش برنامه: 08:30 تا 09:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
وضعیت، كرونایی