بحر در كوزه هر روز از ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

بحر در كوزه

بحر در كوزه

گفتگو با شخصیت های آیینی درباره ماه محرم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 15:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بحر در كوزه