گلخانه جمعه هر هفته از ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

گلخانه

گلخانه

برنامه ای با موضوع محیط زیست به شكل مجله كه به پدیده های خاص محیط زیست ایران، قوانین مربوط به محیط زیست و بایدها و نبایدهای قانونی می پردازد.

كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه هر هفته

ساعت پخش برنامه: 08:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
گلخانه