تاریخ(2) شنبه ها از ساعت 13:30 تا 14 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

تاريخ(2)

تاریخ(2)

تاریخ پایه یازدهم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 13:30 تا 14

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تاریخ(2)