صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر یكشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت

زمان پخش: هر یکشنبه

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه: یک ساعت

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22040085
سامانه پیامک: 30000558

این برنامه با حضور دکتر امیر عباس علی زمانی استاد فلسفه دانشگاه تهران به بحث «معنای زندگی» و معنا و مفهوم خوشبختی اختصاص دارد. یاسر هدایتی، کارشناس مجری برنامه ی کیمیا است.

همکاران ما