آیش دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هرهفته از ساعت 15:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

آيش

آیش

مستندی از روستاهای ایران زمین و معرفی و شناسایی جاذبه های روستایی و چهره های فرهنگی

كاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هرهفته

ساعت پخش برنامه: 15:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آیش