اتاق فرهنگ شنبه هر هفته از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

اتاق فرهنگ

اتاق فرهنگ

گفت و گو با اصناف فرهنگی در حوزه شعارسال

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه هر هفته

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اتاق فرهنگ