لبخند بهار هر روز از ساعت 03:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

لبخند بهار

لبخند بهار

شعر، ترانه، داستان و نمایش كوتاه

كاری از گروه تولید و تامین

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 03:30

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
لبخند بهار