صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 18:30 به مدت 30 دقیقه

زمان پخش: دوشنبه و پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه: 30 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ای با اجرای نوجوانان که با اهالی فرهنگ و هنر گفتگو می کنند.

همکاران ما